PROGRAM KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE ERASMUS+ SUBSYDIOWANE WYJAZDY DLA STUDENTÓW Jeden zespół do zorganizowania wszystkich Twoich wycieczek Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie oraz różne zajęcia dodatkowe chcesz wysłać swoich studentów na w pełni sfinansowane szkolenia zawodowe? Świetne miejsca stażowe i dodatkowe kursy za granicą

Co oferujemy

Wysokiej jakości staże lub praktyki zawodowe dzięki naszej obszernej sieci partnerskiej

Organizacja podróży (loty oraz transport wewnętrzny)

Świetny program integracji społecznej oraz kulturowej dla studentów w zależności od potrzeb

Profesjonalną pomoc w przygotowywaniu Erasmus+ umowy oraz wymaganej dokumentacji 

Zakwaterowanie i wyżywienie u host rodzin, apartementach, hostelach lub hotelach

Kursy językowe w połączeniu z odbyciem stażu w zależności od potrzeb

JAK MOŻEMY POMÓC

Cieszymy się, że możemy zaoferować Ci możliwość dofinansowania Erasmus+ i gwarantujemy, że dostosujemy się do wszelkich Twoich potrzeb edukacyjnych.

Jeden zespół do zorganizowania wszystkich projektów w zakresie mobilności. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie dla wybranego programu Erasmus+, abyś mógł spełnić wszystkie swoje potrzeby mobilności przez jedną agencję. W tym liczne kierunki dla całej Twojej grupy!

Darmowe profesjonalne wsparcie Twojego wniosku ERASMUS+ w celu zapewnienia Ci pozytywnygo wyniku. Wskażnik powodzenia naszych wnioskodawców znajduje się na bardzo wysokim poziomie.

Doświadczenie zawodowe za granicą może być decydującym czynnikiem, który wyróżni Twoich studentów wśród innych kandydatów

Jak to działa?

Erasmus+ to europejski program stypendialny, który zachęca młodzież do zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Pragniemy, aby każda uczelnia i każda instytucja w pełni skorzystała z dostępych programów mobilności edukacyjnych, dzięki światowej sieci międzynarodowych kontaktów TravelEdventures. Zorganizujemy studentom ich własny tydzień pracowniczy w celu zdobycia bezcennego doświadczenia w wybranym zawodzie. Towarzyszymy również w procesie wnioskowania o dofinansowanie i na bieżaco upowszechniamy wyniki konkursu.

Czego potrzebują nasi studenci?

W ramach akcji wspierane są projekty mobilności w dowolnej dziedzinie kształcenia, aczkolwiek w celu zapewnienia najlepszej jakości doświadczenia programu Erasmus+ oraz dobrych wyników studentów i zaangażowanych instytucji, wybór projektu stażowego musi uwzględniać program studiów uczestnika i jego osobiste potrzeby rozwojowe. Zapewni to również większe powodzenie wniosku o dofinansowanie.

Szkolenia zawodowe będą doskonałym rozwiązaniem dla studentów, którzy…

  • są w wieku od 14 do 25 lat
  • są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego doświadczenia zawodowego
APLIKUJ TERAZ

JAKA JEST PRZEWIDYWANA KWOTA DOFINANSOWANIA?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dofinansowania Erasmus+ zwykle starczy, by pokryć podstawowe wydatki związane z podróżą, odbyciem stażu, zakwaterowaniem oraz niektórych aktywności. Kwota grantu będzie zależała od kraju pochodzenia studenta, kraju docelowego oraz czasu trwania projektu.

2-tygodniowy staż:

Przewidywana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 1500 euro na jednego studenta. W tym 790 euro to koszt zakwaterowania, lotu i odbycia stażu. To oznacza, że do dyspozycji uczestnika zostaje około 600 euro na wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe.

APLIKUJ TERAZ

4-tygodniowy staż:

Przewidywana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 1900 euro na jednego studenta. W tym 990 euro to koszt zakwaterowania, lotu i odbycia stażu. To oznacza, że do dyspozycji uczestnika zostaje około 900 euro na wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe.

APLIKUJ TERAZ

8-tygodniowy staż:

Przewidywana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 2500 euro na jednego studenta. W tym 1790 euro to koszt zakwaterowania, lotu i odbycia stażu. To oznacza, że do dyspozycji uczestnika zostaje około 800 euro na wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe.

APLIKUJ TERAZ

Jakie wydatki obejmuje dofinansowanie projektu?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, kwota dofinansowania Erasmus+ obejmie koszty zwiążane z podróżą, odbyciem stażu i podstawowymi zajęciami dodatkowymi. Wielkość kwoty będzie zależała od kraju, do którego student zamierza się udać, a także od kraju pochodzenia uczestnika. W razie przekroczenia kwoty przyznanego dofinansowania, co zależy od wybranych zajęć dodatkowych oraz programu wycieczek, wszystkie dodatkowe koszty student ponosi samodzielnie. Aczkolwiek wielkość tych opłat i tak będzie mniejsza niż w przypadku poniesienia wszystkich wydatków programu. Wszelkie koszty poniesione przez studentów o specjalnych potrzebach zostaną w całości sfinansowane.

Jaki jest czas trwania stażu?

Wyjazdy na staż oraz dofinansowanie zwykle trwają od 2 do 8 tygodni, ale też mogą zostać przedłużone maksymalnie do 6 miesięcy.

Kiedy dokonuje się płatności i czy wiąże się to z jakimś ryzykiem?

Płatności oraz organizacja lotu, zakwaterowania, stażu i programu zajęć dodatkowych dokonuje się dopiero po przyznaniu dofinansowania. W przypadku nie otrzymania dofinansowania nie ponosisz żadnych opłat. Więc nie ma żadnego ryzyka dla uczestników.

Dokąd można wyjechać na staże ERASMUS+ ?

Organizujemy wyjazdy na staże Erasmus+ do większości krajów europejskich. Do najbardziej lubianych kierunków należy kilka miejsc docelowych w Anglii, Irlandii, Francji, we Włoszech i Niemczech.

APLIKUJ TERAZ