Formularz wniosku o odbycie stażu

Przewodnik oraz warunki wnioskowania

  • Proszę załączyć aktualne CV, aktualne zdjęcie oraz list motywacyjny przedstawiający zakres Twoich zainteresowań, abyśmy mogli zaoferować Ci najbardziej odpowiednie możliwości.
  • Jeśli jesteś zainteresowany więcej niż jedną dziedziną lub zestawem umiejętności, upewnij się, że zaznaczyłeś je wszystkie w swoim wniosku. To zwiększy Twoje szansy na znalezienie czegoś interesującego.
  • W momencie składania wniosku proszę dać nam znać, czy chcesz się skorzystać z naszych usług zakwaterowania (wybierając nas możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy), kursu językowego czy programu społecznego. Z naszego doświadczenia wiemy, iż powyższe opcje mogą naprawdę przynieść dużo korzyści i całkowicie zanurzyć Cię w atmosferze wybranego miasta.
  • Wraz z wnioskiem musisz dostarczyć aktualne CV, list motywacyjny, aktualne zdjęcie oraz 150 euro opłaty czesnego.
  • Przed rozpoczęciem stażu będziemy potrzebowali kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Oczekuje się, że władasz językiem kraju docelowego przynajmniej na poziomie średnim, aczkolwiek staże wymagają znajomości zaawansowanej. Zostaniesz przydzielony w zależności od swojeg poziomu. Jeśli nie władasz językiem przynajmniej na poziomie średnim, możesz rozpocząć kurs językowy tuż po przyjeździe do kraju docelowego przed rozpoczęciem stażu.
  • Ważne jest, by sprawdzić wymogi wizowe w kraju, do którego zamierzasz się udać na odbycie stażu.
  • Staże w większości swojej odbywają się nieodpłatnie, chociaż Twój pracodawca zawsze może się zdecydowaćna stypendium. To jest istotne z przyczyn wizowych, gdyż płatne programy stażowe oznaczają, że będzie potrzebna wiza robocza, a w przypadku odbycia stażu bezpłatnego musisz posiadać tylko wizę studencką.
  • Chociaż z reguły musisz samodzielnie znaleźć miejsce zakwaterowania, niektóre programy stażowe okazjonalnie oferują studentom tą opcję. To w całości zależy od firmy przyjmującej, jej polityki wobec stażystów oraz Twoich preferencji.
  • Koszt odbycia stażu różni się w zależności od długości pobytu oraz lokalizacji/wybranej dziedziny. Orientacyjnie ta kwota zaczyna się od 490 euro za jedno miejsce.

PROCEDURA ODBYCIA STAŻU

Proces uzyskania miejsca stażowego po przesłaniu formularza wraz z opłatą czesnego w wysokości 150 euro:

1. OCENA. Wraz z naszymi partnerami dokonujemy oceny Twojego wniosku , CV i Listu motywacyjnego

2. DALSZE INFORMACJE  Prześlemy Ci dalsze informacje i listę wszystkich możliwych wydatków w zależności od znalezionych miejsc stażowych spełniających Twoje kryteria. W bardzo rzadkich przypadkach, gdy nie znajdziemy spełniających Twoje wymogi ofert, czy jesteś gotów/-owa poczekać jeszcze jakiś czas? Damy Ci znać, gdy poszukiwanie skończy się z powodzeniem.

3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA  Za pośrednictwem e-mail możesz również zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do firmy-przyjmującej przez telefon lub Skype. W trakcie rozmowy będą przedstawione szczegółowe informacje o firmie i rodzaju zaoferowanego stażu.

4. CZAS PODEJMOWANIA DECYZJI Gdy rozmowa skończy się powodzeniem, a Ty zostaniesz zadowolony z oferty stażowej, podpisujesz z nami oraz naszym partnerem umowę, by ostatecznie zarezerwować miejsce stażowe. W razie, gdy rozmowa nie kończy się powodzeniem*, zespół TravelEdventures kontynuuje poszukiwanie odpowiedniej firmy w celu odbycia stażu. Po trezch nieudanych próbach kwota czesnego nie zostanie zwrócona.

*proszę zwrócić uwagę, iż nie organizujemy kilka rozmów kwalifikacyjnych jednocześnie do wyboru. Jeśli z poważnego powodu nie satysfakcjonuje Cię jedna firma, zespół Traveledventures będzie kontynuować poszukiwanie odpowiedniej firmy w celu odbycia stażu.

5. POTWIERDZENIE Gdy miejsce stażowe zostaje potwierdzone, a umowa podpisana, wymagane jest dokonanie wszystkich opłat stażowych.

6. ORGANIZACJA PODRÓŻY  Z przyjemnością zorganizujemy zakwaterowanie, kurs językowy/program społeczny oraz loty w obie strony.

7. CERTYFIKAT Po skutecznym zakończeniu stażu, otrzymasz certyfikat potwierdzający jego odbycie, a także referencje firmy-przyjmującej z dokładnym opsianiem wykonywanych działań oraz zdobytych w trakcie stażu umiejętności.

Formularz wniosku