warunki regulaminu

Należy wnikliwie zapoznać się z poniższymi warunkami. Nie wolno dokonywać żadnych rezerwacji, dopóki nie zrozumiesz i nie wyrazisz zgodę na następujące zasady i warunki. Uznaje się, że wyrażenia „my”, „nas”, i/lub  „nasz” w tym regulaminie odnoszą się do zespołu TravelEdventures.com, reprezentowany przez Travelmania Ltd. Gdy rezerwacji produktów turystycznych dokonuje się w Twoim imieniu poprzez TravelEdventures, terminy „my”, „nas”, i/lub  „nasz” pojawiające się w niniejszym regulaminie odnoszą się również do firmy Travelmania Ltd jako TravelEdventures.

Jak się zapisać

Zapisów dokonuje się poprzez kontakt z zespołem TravelEdventures drogą elektroniczną lub bezpośrednio przez formularze na naszej stronie internetowej. Po przyjęciu rezerwacji do Ciebie zostanie wysłane potwierdzenie Twojej zgody oraz faktura zawierająca wszystkie szczegóły Twojej płatności. Rezerwacja zostaje zaakceptowana dopiero po potwierdzeniu otrzymania faktury. Kwotę w rozmiarze 20% od ogólnego kosztu wybranego kursu bądź wycieczki należy uiścić w ciągu 2 tygodni od daty dokonania rezerwacji, a pełna opłata musi wpłynąć przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem, chyba że wcześniej zostało indywidualnie ustalone inaczej.

Jeśli zapisujesz się na kurs, który rozpoczyna się ciągu następnych 30 dni, prosimy o przesłanie całej kwoty w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania faktury.

Jeśli Twój wniosek zostaje odrzucony, wszelkie opłaty już uiszczone zostaną natychmiast zwrócone.

Całkowity koszt kursu dla poszczególnych programów językowych, wycieczek i staży

Całkowita kwota obejmuje:

Cena kursu (zróżnicowana w zależności od rodzaju kursu, lokalizacji i czasu trwania, oraz rodzaju zakwaterowania).

Cena Twojego kursu zawiera bezzwrotną opłatę rekrutacyjną dla poszczególnych programów językowych: Europa i Wielka Brytania – € 145, inne kierunki – € 250

Szczegółowe bezzwrotne opłaty rekrutacyjne obowiązują w przypadku staży i wycieczek. Jest wliczona w całkowitą kwotę do zapłaty, a szczegóły są podane w fakturze za staż, we wniosku / w szczegółowych wytycznych odnośnie wybranej wycieczki.

Co nie jest wliczone w cenę kursu?

Podróż z kraju pochodzenia do szkoły językowej (o ile nie określono inaczej)

Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania (o ile nie określono inaczej)

Transport do szkoły językowej i z powrotem

Materiały oraz podręczniki szkoleniowe (o ile nie określono inaczej)

Internet/Wi-Fi w host-rodzinach lub innym miejscu zamieszkania nie jest gwarantowany

Dodatkowe posiłki poza ustalonym sposobem wyżywienia

Punkty akademickie

Opłaty za przystąpienie do oficjalnego egzaminu z języka (tj. DELE, DALF, CELI, HSK, itd.)

Wszystkie nieokreślone/dodatkowe płatne zajęcia oraz wycieczki, które nie zostały

załączone przez partnerską szkołę językową (o ile nie określono ich jako części

wycieczki lub stażu traveledventures). Obejmuje to koszt dodatkowego

transportu oraz przyjęć, jeżeli dotyczy.

 

Ceny
Wszystkie ceny zależą od dostępności and mofą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. Cena jest gwarantowana tylko w przypadku spłaty całkowitej kwoty. Należy pamiętać, że podane ceny mogą ulec zmianie. Mogą zostać zmienione z powodu czynników poza naszą kontrolą zwiększających koszt produktu czy usługi. Do czynników tych należą niekorzystne wahania walutowe, dopłaty paliwowe, podatki oraz zwiększenie cen na bilety lotnicze. Skontaktuj się z konsultantem w celu sprawdzić aktualne ceny.

Loty

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej dodatkowej możliwości zakupu biletów lotniczych przez naszą aplikację, rezerwacja lotu musi być dokonana i zapłacona bezpośrednio w wybranej linii lotniczej na jej zasadach i warunkach.

W prypadku, gdy rezerwacji lotu dokonuje się przez TravelEdventures, wszystkie opłaty i należności muszą zostać uiszczone z góry w momencie potwierdzenia otrzymania faktury. Należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązują warunki zmiany oraz anulowania rezerwacji zarówno dostawcy usług, jak i TravelEdventure (patrz poniżej).

Podatki na bilety lotnicze Niektóre podatki są obowiązkowe w różnych krajach. Na niektórych lotniskach mogą również obowiązywać dodatkowe podatki lokalne. Stawki podatkowe mogą ulec zmianie bez poprzedniego zawiadomienia. .

Zmiany w harmonogramie lotów Twoim obowiązkiem jest skontaktować się z linią lotniczą przed podróżą, aby upewnić się, że przewidziana godzina wylotu nie ulegnie zmianie.

 

Metody płatności

Bezpieczna płatność kartami Visa i Mastercard. Należy zauważyć, iż wszsytkie karty kredytowe pobierają dodatkową opłatę za transakcję.

PayPal

bezpośredni przelew bankowy do :

Travelmania GmbH, Raiffeisenbank Ennstal IBAN: AT093408000001933886 ; BIC: RZOOAT2L080

*Wszystkie przelewy muszą zawierać pełne imię i nazwisko oraz numer rezerwacji studenta w celu zapewnienia szybkiego i poprawnego dokonywania transakcji. Studenci mają obowiązek zapłacenia pełnej opłaty przed wyjazdem.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie jest wliczone w cenę kursu, jeśli wyszczególniono to na fakturze. Studenci, którzy zamierzają przedłużyć okres nauki i chcą pozostać w swoich zapewnionych przez TravelEdventures miejscach zakwaterowania w ciągu kilku tygodni, będą podlegać dodatkowym tygodniowym opłatom za zakwaterowanie. Te koszty dodatkowe nie są uwzględnione w cenie kursu wymienionych szkół językowych, ale mogą zostać potwierdzone przez konsultanta TravelEdventures. We wszystkich krajach zakwaterowanie rezerwuje się na okres od niedzieli do soboty (am), o ile nie zostałeś poinformowany inaczej.

Wiek

Poszczególne programy TravelEdventures są dostępne dla wszystkich osób w wieku conajmniej 17 lat, o ile nie określono inaczej na naszej stronie internetowej czy na Twojej fakturze. Niektóre rezydencje oraz mieszkania studenckie wymagają od uczestników wielu przynajmniej 17 lub 18 lat.

Poziomy kursu

Po przjeździe zostaniesz przydzielony do odpowiedniego poziomu, na którym rozpoczniesz naukę. Większość szkół językowych oferują 6 poziomów znajomości języka w skalach Europejskiego systemu, o ile nie określono inaczej. Gdy na jednym poziomie znajduje się pięć lub mniej studentów, zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia liczby lekcji w tygodniu.

Dni ustawowo wolne od pracy

W przypadku święta państwowego w kraju goszczącym, Szkoła językowa zostanie zamknięta, o ile nie określono inaczej w informacjach poprzedzających wyjazd, przesłanych do studentów wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Zajęć, które przepadły z powodu święta państwowego, nie odrabia się w póżniejszym terminie.

Zdjęcia oraz materiał filmowy

Akceptując niniejsze warunki TravelEdventures, uczestnik wyraża zgodę na swobodne wykorzystanie przez TravelEdventures wszystkich zdjęć, materiałów filmowych oraz dźwiękowych, które zostały zrobione lub nagrane przez personel szkoły podczas podróży, bez konieczności uzyskania dalszej zgody uczestnika.

Sprawy paszportowe oraz wizowe:|
Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że posiadasz ważny paszport, wiże i zezwolenie na powrotny wjazd spełniające wymogi imigracyjne oraz wymagania innych organów rządowych. Będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie mandaty, kary czy wydatki, jeśli wymienione wyżej dokumenty nie spełniają wymogów urzędowych. Osoba podróżująca musi posiadać ważny paszport dla podróży międzynarodowych. Ponadto wiele krajów wymaga, by dokument zachowywał ważność przynajmniej przez 6 miesięcy od daty powrotu, jak również paszportów nadających się do odczytu maszynowego.

Informacja wizowa:
W celu uzyskania szczegółowych informacji wizowych oraz wymagań odnośnie innych dokumentów podróży prosimy o kontakt z biurem drogą elektroniczną office@traveledventures.com. Nie gwarantujemy dokładności takich informacji oraz nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody jakie mogą z tego powodu wyniknąć.

Ubezpieczenie podróżne i medyczne
Każdy student musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz wypadkowe. Stanowczo zaleca się również szersze ubezpieczenie podróżne obejmujące ubezpieczenie od kradzieży, odwołania lotu/zakwaterowania/kursu, itp.

Zdrowie:
Musisz upewnić się, że jesteś świadom wszystkich wymogów podróżnych w zakresie zdrowia i że masz również zaświadczenia wszelkich niezbędnych szepień. Proszę skonsultować się ze swoim lekarzem lub udaj się do specjalistycznej poradni szczepień.

Dokumenty podróżne:
W skład dokumentów podróży wchodzą (bez ograniczeń) bilety lotnicze, karnet szkoły językowej, vouchery hotelowe lub inne dokumenty (czy w formie elektronicznej czy innej) potwierdzające zawarcie umowy z usługodawcą. Dokumenty podróżne mogą podlegać pewnym warunkom i/lub ograniczeniom, w tym (bez ogeaniczeń) nie podlegają zwrotowi, nie zmieniają daty i podlegają opłatom za anulowanie i / lub zmianę rezerwacji. Dokumenty podróżne nie mogą być przekazywane innej osobie w celu wykorzystania. Wszystkie bilety lotnicze muszą być wystawiane na danego pasażera za okazaniem dokumentu tożsamości. Niepoprawne nazwisko/imię na rezerwacji może skutkować brakiem możliwości korzystania z tej rezerwacji i jej dalszym anulowaniem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy w nazwach, datach oraz terminach dokumentacji.

Anulowanie i zasadu zwrotu kosztów

Anulowania i rozwiązania umowy dokonuje się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej TravelEdventures.

Warunki anulowania
Cena kursu pokazywana przez narzędzie rezerwacyjne obejmuje opłatę czesnego, a także opłatę rejestracyjną oraz koszt zakwaterowania, jeśli taka opcja została wybrana.

Opłata czesnego w pełni podlega zwrotowi, jeżeli dokonujesz anulowania nie póżniej niż 45 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu. W razie rezygnacji w okresie krótszym niż 45 dni, TravelEdventures pobierze opłatę za pierwsze 4 tygodnie nauki. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, jak stwierdzono powyżej.

Anulowanie rezerwacji zakwaterowania:

W przypadku rezygnacji z zakwaterowania na 45 lub więcej dni przed rozpoczęciem kursu, zostanie zwrócona cała wpłacona kwota za wyjątkiem bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Wszystkie koszty zostaną zwrócone, jeśli Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 45 dni przed palnowanym czasem wyjazdu, TravelEdventures zatrzyma kwotę w wysokości 40% od kosztu zakwaterowania.

W przypadku, gdy student zmieni swoją rezerwację na inną o niższej cenie, różnica między opłatami nie zostanie zwrócona.

Rezygnacja z wycieczki czy stażu:

W przypadku rezygnacji z wyjazdu na 45 lub więcej dni przed rozpoczęciem kursu lub stażu, zostanie zwrócona cała wpłacona kwota za wyjątkiem bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Wszystkie koszty zostaną zwrócone, jeśli Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 45 dni przed palnowanym czasem wyjazdu, TravelEdventures zatrzyma kwotę w wysokości 40% od kosztu wycieczki.

Anulowanie/zmiana rezerwacji lotu:

Jeśli program Twojej wycieczki zawiera lot, wtedy zasotosowanie mają zasady i warunki wybranej linii lotniczej/dostawcy. W wielu przypadkach może to oznaczać, iż rezerwacje nie podlegają zwrotowi i zmianom. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o sprawdzenie warunków anulowania lotu poszczególnych linii lotniczych/dostawców. Poza opłatami dla linii lotniczych/dostawców, klienci TravelEdventures ponoszą również poniższe opłaty za rezygnację czy zmianę rezerwacji:
Rezygnacja czy zmiana rezerwacji rejsów krajowych, poza należnością pobieraną przez dostawcę, wiąże się z opłatą w wysokości € 30 na pasażera za jedną rezerwację.

Rezygnacja czy zmiana rezerwacji rejsów międzynarodowych, poza należnością pobieraną przez dostawcę, wiąże się z opłatą w wysokości € 50 na pasażera za jedną rezerwację.

Jeśli chcesz zmienić lub anulować poprzednio zarezerwowany oraz opłacony przez internet lot, prosimy o kontakt z biurem drogą elektroniczną office@traveledventures.com. Wszelkie opłaty za takie zmiany muszą być dokonywane za pomocą karty kredytowej lub bezpośrednim przelewem bankowym z uwzględnieniem opłat serwisowych.

W przypadku gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy jakakolwiek inna międzynarodowa służba zdrowia wyda ostrzeżenie dla podróżnych albo całkowity zakaz na podróże w poszczególnym kraju, studenci mają prawo wstrzymać lub zmienić termin wyjazdu w przeciągu 365 dni. Jeśli studenci zechcą zrezygnować z rezerwacji, mają zastosowanie określone powyżej warunki anulowania.

Wypowiedzenie umowy o kurs językowy, staż i wycieczkę
Rozwiązania umowy dokonuje się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej TravelEdventures. W przypadku chęci odstąpienia od umowy po przybyviu do szkoły językowej, należy poinformować TravelEdventures. W razie anulowania rezerwacji już po rozpoczęciu wycieczki, stażu lub programu językowego obowiązuje 4-tygodniowy okres wypowiedzenia. Oznacza to, że Traveledventures uiści opłatę za każdy tydzień wykorzystany oraz koszt następnych 4 tygodni. Niniejsze powiadomienie jest Twoim dowodem odstąpienia od umowy aż do momentu otrzymania zwrotu kosztów po upływie czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Zwrot pieniędzy może być dokonany tylko poprzez przedstawiciela TravelEdventures, który przyjął płatność za kurs. Zwrot kosztów nastąpi w przeciągu 45 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Niniejsze warunki nie mają wpływu na prawa określone w przepisach o ochronie praw konsumentów w kraju goszczącym. Uwaga: polityka zwrotu kosztów w przypadku programów długoterminowych jest następująca: TravelEdventures zatrzymuje wszystkie pozostałe opłaty za wypowiedzenie umowy po upłynięciu połowy okresu trwania programu.

Opóżnienie płatności
TravelEdventures zastrzega sobie prawo do do pobrania opłaty administracyjnej za zwłokę w płatności oraz naliczanie odsetek za opóźnienie, które wynoszą 10%.

Gwarancja dopasowania ceny TravelEdeventures
Na wniosek lub zapytanie klienta, może być stosowana gwarancja dopasowania ceny według uznania TravelEdventures. Biorąc pod uwagę, że często ma miejsce duża różnica cenowa oraz jakościowa między szkołami językowymi w jednym obszarze, dopasowanie cen stosuje się jedynie do klientów. które znalazły promocyjną cenę szkoły partnerskiej TravelEdventures lub takiej, która oferuje taką samą nie obniżoną cenę za okres jednotygodniowy, taki sam standard zakwaterowania, jakość edukacji i program społeczny, jak w przypadku partnerskiej szkoły językowej TravelEdventures.

Opłata za zmianę rezerwacji
Wraz z każdym wnioskiem w sprawie zmiany lokalizacji odbycia kursu, wyznaczonych dat czy rodzaju zakwaterowania po dokonaniu wstępnej rejestracji, TravelEdventures pobierze opłatę w wysokości $75, płatność jest natychmiastowa. (Zasada ta nie obowiązuje w przypadku studentów wnioskujących o zmianę w momencie przedłużania swojego kursu.)

Opóżniony przyjazd i nieobecność
Nie otrzymasz zwrotu kosztów za późniejsze przybycie na kurs lub nieobecność podczas kursu. Okresy nieobecności nie mogą być odrabiane w ramach darmowego przedłużenia. TravelEdventures wedle własnego uznania rozpatruje możliwość zwrotu częściowego w przypadkach dostarczenia dowodu zajścia wyjątkowych okoliczności.

Ochrona konsumenta
TravelEdventures zapewnia pewną ochronę finansową dla swoich klientów w ramach naszych programów wycieczek, ujmowaną zgodnie z dyrektywą WE, i gwarantuje zwrot kosztów oraz repatriację w przypadku niewywiązania się firmy ze zobowiązań. To nie dotyczy kursów językowych czy lotów.

Pośrednictwo
Pełnimy funkcję pośrednika tylko w przypadku indywidualnych wyciecek językowych. Sprzedajemy różne produkty turystyczne w imieniu licznych operatorów transportu, podmiotów udzielających zakwaterowanie oraz innych usługodawców, takich jak linie lotnicze, operatorzy transportu autobusowego, kolejowego i żeglugi. Naszym obowiązkiem jest dokonywanie rezerwacji podróży w Twoim imieniu i zawieranie odpowiednich umów między Tobą a dostawcami usług turystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za te usługi ani nie dajemy żadnej gwarancji, co do ich jakości. Wszystkie rezerwacje dokonywane są w Twoim imieniu z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń narzuconych przez wybranego usługodawcę. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (za wyjątkiem zdarzeń wynikających z naszej winy) dostawca usług turystycznych nie jest w stanie zapewnić zleconych przez Ciebie usług, obowiązek Twojej rekompensaty leży po stronie usługowdawcy, a nie naszej.

Odpowiedzialność
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy jakiekolwiek usługi, świadczone przez TravelEdventures, stają się niemożliwe do wykonania z powodu sporów zbiorowych lub innych przyczyn poza kontrolą TravelEdventures. Bez ograniczeń, TravelEdventures i Travelmania GmBH, w tym ich założyciele, podmioty zależne, partnerzy, pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy lub przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia, straty lub szkody wyrządzone osobie czy mieniu, śmierć, opóżnienia oraz niedogodności powstałe na skutek, lecz tym nie ograniczone, zdarzeń losowych, działań siły wyższej, działań wojennych oraz niepokojów społecznych, rebelii oraz rewolucji, strajków oraz innych aktywności siły roboczej, działań przestępczych, aktów oraz zamachów terorystycznych, overbooking oraz obniżenia jakości zakwaterowania, warunków niekorzystnych w obiektach kwaterunkowych (jakikolwiek problem elektryczny czy strukturalny oraz związany z ogrzewaniem i kanalizacją), zagrożeń związanych ze zwierzętami, problemów sanitarnych, zatrucia pokarmowego, epidemii lub innych zagrożeń, chorób, braku dostępu do dobrej jakości opieki zdrowotnej, trudności w przeprowadzeniu ewakuacji w nagłej medycznej sytuacji, lub jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej poza bezpośrednią kontrolą TravelEdventures. Studenci przejmują na siebie to ryzyko, jak również ryzyko związane z niezależną aktywnością. TravelEdventures zastrzega sobie prawo do zmiany oraz anulowania programu lub jego dowolnej części w każdym momencie. TravelEdventures zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wniosku ucznia, jeśli dana osoba zdaniem TravelEdventures może w jakikolwiek sposób przeszkadzać skuteczności programu dla innych osób lub w przypadku jej nieprzestrzegania zasad i warunków TravelEdventures. Studenci, którzy zostali usunięci z programu, zrzekają się prawa do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty. TravelEdventures może odesłać studenta do domu na jego własny koszt. TravelEdventures dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność w odniesieniu do swoich publikacji, lecz nie ponosi odpowiedzialności za literówki, błędy w druku oraz na stronie internetowej, w tym błędy w informacji cenowej i nie tylko. Dokonanie wymaganych opłat/depozytu oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszych Warunków Regulaminu oraz ogólne informacje umieszczone w niniejszym serwisie. Żadne gwarancje, oświadczenia lub zrzeczenie się niniejszych Warunków nie stosują się żadnego programu, o ile nie zostało wyraźnie określono inaczej w niniejszym Regulaminie (lub na piśmie podpisanym przez funkcjonariusza TravelEdventures).

Pieniądze zgromadzone na zasadch powierniczych
Wszystkie przekazane Tobą środki pieniężne stają się własnością TravelEdventures o zostaną wypłacone na rzecz dostawców usług turystycznych, gdy te usługi zostaną nadane. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że te koszty nie będą przechowywane przez nas na zasadach powierniczych i w Twoim imieniu, i że możemy przechowywać te koszty na każdym rachunku według uznania firmy wraz z własnymi kosztami spółki i środkami innych klientów.

Właściwe prawo
W przypadku zaistnienia między Tobą a nami jakiegokolwiek sporu dotyczącego umowy, będą obowiązywać przepisy prawne Austrii. Bezwarunkowo i nieodwołalnie podporządkowujesz się właściwości sądów Austrii i zrzekasz się jakiegokolwiek prawa wniesienia sprawy do tych sądów.

Pozostałe zasady i warunki dla grup szkolnych

Ubezpieczenie przez Traveledventures
Zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpiecznia zdrowotnego. Dokonać tego można poprzez kierownika grupy, przesyłając listę studentów, którzy chcą być ubezpieczeni, do jednego z członków naszego personelu.

Formularze rejestracyjne
Podczas dokonywania rezerwacji, TravelEdventures wydaje formularze rejestracyjne. Powinny być wypełnione i podpisane przez rodziców uczniów. Oryginały wypełnionych formularzy należy zebrać i przekazać drogą mailową z powrotem do biura Traveledventures nie później niż 10 dni szkolnych od daty otrzymania.


Lista uczestników wyjazdu
W trakcie zapisywania się do grupy kierownik grupy powinien przesłać do nas listę uczniów biorących udział w wycieczce. Lista ta powinna zawierać Imię, Nazwisko oraz Datę urodzenia każdego uczestnika. Ten wykaz jest prawomocną rezerwacją przez nauczyciela.


Usługi oraz aktywności dodatkowe
Dodatkowe aktywności, takie jak bilety komunikacji miejskiej, muzea, bilety na wydarzenia muzyczne oraz inne usługi muszą być w całości opłacone z góry i nie podlegają zwrotowi po dokonaniu rezerwacji.

Dokonując rezerwacji potwierdzasz, że ukończyłeś co najmniej 18 lat i że rozumiesz oraz akceptujesz wymienione powyżej warunki regulaminu. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, aby sfinalizować rezerwację, formularz zgody musi zostać podpisany przez Twoich rodziców.